Vědomí a povaha duchovního probuzení (Sklenářka) / Consciousness and Spiritual Awakening

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 9.6.2023 - 11.6.2023
18:00 - 17:00

Místo konání
Sklenářka

Kategorie


ENGLISH BELOW

VĚDOMÍ A POVAHA DUCHOVNÍHO PROBUZENÍ 
V TRADICI ADVAITY (NEDUALITY)

Pobytový retreat se svámím Atmanandou Udasinem. Retreatu předcházejí dva večerní satsangy v Praze (7. a 8. června v Centru Lotus).

Víkendový retreat se svámím Atmanandou je jedinečnou příležitostí k prohloubení praxe Uvědomění a Sebezkoumání a k dosažení jasného porozumění. Svámí Atmananda nabízí hluboký náhled na Duchovní probuzení a Vědomí z pohledu nonduálního principu Advaita-védánty. Nejde o zkušenost ani stav, ale o spontánní a okamžité rozpoznání naší pravé podstaty, všudypřítomného čistého Vědomí, které je věčným Jsoucnem. Neexistuje probuzený, ale pouze Probuzení…

Program víkendu: (je možné zúčastnit se i jednotlivých dnů):

Pátek 9. června

 • do 18h … příjezd, ubytování
 • 19h … večeře
 • 20h … přivítání, praktické informace
 • 20.30 … kirtan (zpěvohraní, 60 min)

Sobota 10. června

 • 6.30h … meditace v tichu (45min)
 • 7.30h … procházka v tichu lesa
 • 8.30h … snídaně (v tichu)
 • 10.30h … Satsang (90 min)
 • 13h … oběd (v tichu)
 • 15.30h … odpolední čaj (v tichu)
 • 16h … Satsang (90 min)
 • 18h … meditace (45 min)
 • 19h … večeře (v tichu)
 • 20.00h … kirtan (zpěvohraní, 90 min)

Neděle 11. června

 • 6.30h … meditace v tichu (45min) 
 • 7.30h … procházka v tichu lesa
 • 8.30h … snídaně (v tichu)
 • 10.30h … Satsang (90 min)
 • 13h … oběd (v tichu)
 • 15.30h … odpolední čaj (v tichu)
 • 16h … Satsang (90 min)

Předpokládaný konec programu v neděli do 18h.

Praktické informace:

Místo konání: Meditačcentrum Sklenářka 458, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz

Retreat se koná v angličtině se simultánním  překladem do češtiny.

Ubytování, strava a organizační náklady:  2500 Kč za celý víkend (ubytování v ložnicích vily/chatkách ve vlastním spacáku. Za 150 Kč je možné zapůjčit peřiny s povlečením. Strava zahrnuje tři vegetariánská jídla denně, první jídlo je páteční večeře a poslední nedělní oběd)

Vědomý dobrovolný příspěvek pro podporu učení svámího a Ajatananda ášramu v Rišikéši se bude vybírat na místě.

Rezervace:

ONLINE PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/CbY1BVZVNmL6Khg69

Informace: tereza@floresta.cz

sto Vám bude závazně rezervováno po uhrazení nevratné zálohy 1000 Kč, , která je určena na pokrytí organizačních výdajů (pronájem prostoru, doprava, překlad). Číslo účtu: 2200509951/2010. Do poznámky uveďte “retreat”.

Svámí Atmananda Udasin je vykladačem (učitelem) Advaity (ne-duálního principu) a duchovním představeným Ajatananda ášramu v Rišikéši na úpatí Himalájí. Původem pochází z Belgie a již 26 let žije trvale v Indii. 
Po krátké kariéře univerzitního lektora strávil deset let o samotě jako poustevník blízko Jeruzaléma a poté v severní Indii. Ke konci tohoto dlouhého pobytu přijal ideu Sanatana Dharma (Nejvyšší ušlechtilá služba). 
V roce 2001 obdržel od svého milovaného a dlouholetého mistra Sri Chandra Svamího Udasina iniciaci do stavu sanjásina (mnišské zřeknutí se světského života). O dva roky později vyslyšel volání přestěhovat se blíže k řece Ganga a založit malou mnišskou komunitu k podpoře spirituální cesty nezávislé na náboženských tradicích. 
V následujících letech se tato iniciativa rozrostla a vyústila v založení mnišského Ajatananda ášramu, který je zasvěcen učení o Jednotě Skutečnosti.
Kromě učení svého Mistra je Svámí přes třicet let hluboce inspirován učením Sri Ramany Maharšiho, Sri Nisargadatty Maharaje, Sri H.W.L. Poonji-“Papajiho”, Sri Atmanandy Krishny Menona, Svámího Abhishiktanandy (Henri Le Saux) a jeho realizovaného žáka, Svámího Ajatanandy Saraswatiho (Marc Chaduc), po němž je pojmenován ášram v Rišikéši.
Svámí Atmananda Udasin učí přímou cestu ne-duality v tradici Advaita-védánty. Nabízí pravidelné satsangy a retreaty v Indii a po celém světě. 
Oficiální web: www.ajatananda.org
Youtube channel (některá videa jsou opatřena českými titulky)

***********************************************************************************************************************

CONSCIOUSNESS AND SPIRITUAL AWAKENING IN THE TRADITION OF ADVAITA (NON-DUALITY)

Residential Retreat with Swami Atmananda Udasin (in English with Czech translation). The retreat is preceded by two evening satsangs in Prague (7th and 8th June, Centrum Lotus).

This Retreat with Swami Atmananda is a great opportunity to deepen the practice of awareness and Self-inquiry and to reach a clarity of understanding. Swami Atmananda offers an in-depth look at Spiritual Awakening and Consciousness, in the tradition of Advaita. It is neither an experience, nor a state of being: it is simply a spontaneous and instant recognition of our true Nature, the Ever-Present Pure Consciousness which is the eternal Self. There is no awakened one, but only Awakening

Schedule: (it is also possible to come for single day only):

Friday 9th June

 • up to 6pm … arrival, accomodation
 • 7pm …. dinner
 • 8pm … introduction, practical information
 • 8.30pm … kirtan (60 min)

Saturday 10th June

 • 6.30am … silent meditation / optional
 • 7.30am … conscious walk in the forest
 • 8.30am … breakfast buffet (silence)
 • 10.30am … Satsang (90 min)
 • 1pm … lunch
 • 3.30pm … tea time (silence)
 • 4pm … Satsang (90 min)
 • 6pm … meditation (45 min)
 • 7pm … dinner (silence)
 • 8.30pm … kirtan (90 min)

Sunday 11th June

 • 6.30am … silent meditation / optional
 • 7.30am … conscious walk in the forest
 • 8.30am … breakfast buffet (silence)
 • 10.30am … Satsang (90 min)
 • 1pm … lunch
 • 3.30pm … tea time (silence)
 • 4pm … Satsang (90 min)

Estimated closing on Sunday by 6pm.

Practical information:

Venue: Sklenářka Meditation Centre (www.sklenarka.cz), Sklenářka 458, Kostelec nad Orlicí, Czech Republic (140km to the east of Prague, accessible by train or bus – let us know if you need any help regarding transportation)

Accommodation & Food & Organizational costs: 100 euro for the whole weekend (beds in dormitories or in double cabins, in own sleeping bag. It is possible to borrow bedsheets and blankets for 6 euro). Food consists of three vegetarian meals per day, based on ayurvedic principles and fresh, organic and local goods. First meal is Friday dinner, last Sunday lunch.

Conscious donation for SwamiJi and Ajatananda Ashram will be collected on spot.

Booking:

Register ONLINE at https://forms.gle/CbY1BVZVNmL6Khg69. Your place will be confirmed on receiving a non-refundable deposit of 40 euro. The rest will be collected upon arrival in cash.

 • Euro account IBAN: CZ3320100000002100509954
 • BIC: FIOBCZPPXXX
 • Bank address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

More information: tereza@floresta.cz

Profile:

Swami Atmananda Udasin is a teacher of Non-Duality (Advaita) and the resident Spiritual Head of Ajatananda Ashram, situated at the feet of the Himalayas in Rishikesh, India. Originally from Belgium, he has been living in India for the last 26 years.
After a brief career as a university lecturer, he spent ten years in solitude, first at a hermitage near Jerusalem and later in North India. Towards the end of this long retreat, he embraced Sanatana Dharma and, in 2001, received initiation into sannyasa (monastic renunciation) from his beloved and long-time spiritual Master, Sri Chandra Swami Udasin.
Two years later, he felt a call to move closer to the Ganges, and start a small monastic community to support spiritual seekers of all religious traditions. Over the following years, this initiative unfolded and ultimately became Ajatananda Ashram, an interreligious ashram dedicated to the Oneness of Reality.
Besides the teachings of his own Master, over the last thirty years Swami Atmananda has also been deeply inspired by the teachings of Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj, Sri H.W.L. Poonja (Papaji), Sri Atmananda Krishna Menon, Swami Abhishiktananda (Henri Le Saux) and his realized disciple, Swami Ajatananda Saraswati (Marc Chaduc)—from whom the Ashram has taken its name.
Swami Atmananda Udasin teaches the Direct Path of Non-Duality according to the tradition of Advaita Vedanta. He offers regular satsangs and retreats, both in India and overseas.

www.ajatananda.org

Youtube channel

SOBĚSTA(TE)ČNOST


platforma pro udržitelný život

Rezervace pobytu

Rezervujte si pobyt v přírodních lázních »

Odběr novinek

* povinná pole

Ochrana osobních údajů *

Ochrana osobních údajů »

 FacebookNajdete nás i na Facebooku »