Vegefest


9. ročník 27. - 29. září 2019

Akce & Události

žádné události

Všechny události »


Jóga-védánta

Nejvyšším smyslem a cílem lidského vtělení je poznat svrchovanou Pravdu, Skutečnost, ze které pocházíme. (Ramana Mahárši)

Jóga a Védánta jsou tradiční indická učení a metody o poznání Světa a Vědomí, potvrzené praktickým poznáním a teoretickými písmy. Ve své podstatě vedou od mnohosti k jednoduchosti a Jednotě.

Pojednávají o lidských, i člověka přesahujících metafyzických tématech.

Jsou to návody, jak žít v rámci neměnnosti univerzálního zákona vesmíru v rovnováze s přírodními principy a v klidu a míru sám se sebou i ostatními bytostmi.

Jejich propojením (Jóga-védánta) umožnil mudrc Svámí Šivánanada z Rišikéše snadnější přístup k metodologii těchto cest, zejména západně orientovaným zájemcům o jógu.

Jóga a Védánta umožňují:

  • sebepoznání
  • přímé poznání světa
  • rozpoznání Božské, Životní síly tvoření
  • rozpoznání skutečné povahy Čistého Vědomí, niterného Jsoucna

Člověku pomáhají:

  • mít důvěru, rozvíjet intuici a Lásku v Přítomnosti
  • zbavit se napětí a pochybností
  • umět správně rozlišovat to, co je prospěšné
  • ukázat přirozenost základních potřeb a cílů i s jednoduchými prostředky k jejich dosažení
  • překonat omezení individuality a odhalit iluzi o vlastní identitě a okolním světě

purnamadah, purnamidam, purnat purnam udačijaté, purnasya purnamadaya, purnameva vašišjaté

Védánta je zprostředkovaný výklad posvátných písem Véd. Směřuje od mnohosti k jednoduchosti a Jednotě.

Pojednává o pravé přirozenosti člověka a jeho existenci a o funkcích všech složek lidské (individuální) bytosti, světa a vesmíru. Védánta je jeden z nejvyšších konceptů filozofie náboženství, která využívá nedogmatickou formu zkoumání a opakování.

Učí, jak správným konáním postupně dosáhnout cílů, jak úplně ztišit a překonat mysl a odpoutat se od Já-pocitu. Nabízí pohledy poznání Božství a postupně odkrýt podstatu Čistého Vědomí, svrchované Skutečnosti, ze které pocházíme, a jak toto poznání prakticky začlenit do běžného života.

Za nejvýznamnější je považováno její učení o nedvojném principu vědomí – Advaita-védánta.

om asato ma satgamaya, tama soma jyotir, mrtyor ma amritam gamaya

Jóga v obecném významu je transformace mysli, která postupně vede k jejímu úplnému zklidnění a překonání.

Vede od mnohosti k jednoduchosti a Jednotě. Popisuje různé způsoby správného konání a činností člověka, které mění představy o svém individuálním Já a vedou ke konečnému uvědomění pravé podstaty Čistého vědomí, niterného Já.

Dosažení tohoto cíle umožnuje řadou účinných prostředků (technik, cvičení a intelektuálních postojů), vedoucích k úplnosti. Jóga nabízí různé cesty k dosažení nejvyššího poznání a ve své podstatě není možné tyto cesty v praxi oddělit, navzájem se prolínají a doplňují.

Óm namah Shivaya

Advaita-védánta: Učení o non-duálním principu vědomí

Džnána jóga: Cesta vědění/poznání

Bhakti jóga: Cesta oddanosti

Karma jóga: Cesta odpoutaného konání/sližby

Hathá, Radža, Krijá, Tantra jóga: Cesty jógy, poskytující souhrn instrukcí k práci s tělem, dechem, myslí a jemnými energiemi

*******************************************************************************************************

V roce 2019 srdečně zveme k setkání u příležitosti další návštěvy Svámího Atmanandy Udasina v České republice:

**********************************************************************************************************

Lekce a pobytové kurzy jógy s Honzou Dlabalem:

Sklenářka

Odběr novinek

* povinná pole

Ochrana osobních údajů *

Ochrana osobních údajů »

 FacebookNajdete nás i na Facebooku »