Vědomí a povaha duchovního probuzení (Praha) / Consciousness and Spiritual Awakening (Prague)

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 7.6.2023 - 8.6.2023
18:30 - 20:30

Kategorie


ENGLISH BELOW

VĚDOMÍ A POVAHA DUCHOVNÍHO PROBUZENÍ V TRADICI ADVAITY (NEDUALITY)

Večerní satsangy se svámím Atmanandou Udasinem 7. a 8. června 2023 (Praha, Centrum Lotus). Na satsangy navazuje víkendový retreat na Sklenářce 9. – 11. června 2023.

Svámí Atmananda Udasin nabízí hluboký náhled na Duchovní probuzení a Vědomí z pohledu Advaity. Nejde o zkušenost ani stav, ale o spontánní a okamžité rozpoznání naší pravé podstaty, všudypřítomného čistého Vědomí, které je věčným Jsoucnem. Neexistuje probuzený, ale pouze Probuzení…

Satsang je oslavou Přítomnosti a Bytí. Je pozváním k rozpoznání hluboké podstaty toho, čím skutečně jsme, skrze tiché sebe-zkoumání a pozornou přítomnost. Porozumění klamům spojeným s osobní identitou přináší stálý klid a nekonečné štěstí.

Praktické informace:

Místo konání: Buddhistické centrum Lotus (3. patro), Dlouhá 2, Praha 1, www.centrumlotus.cz

Čas: 18.30 – 20.30. Prosíme přijďte v 18h.

Satsangy se konají v angličtině se simultánním  překladem do češtiny.

Vědomý dobrovolný příspěvek pro podporu učení svámího a Ajatananda ášramu v Rišikéši se bude vybírat na místě.

Rezervace:

ONLINE PŘIHLÁŠKA: https://forms.gle/9TkhEwvQkC8yYBiR6

sto Vám bude závazně rezervováno po uhrazení nevratné zálohy 250Kč, která je určena na pokrytí organizačních výdajů. Číslo účtu: 2200509951/2010, do poznámky napište “satsang”.

Informace: tereza@floresta.cz

Svámí Atmananda Udasin je vykladačem (učitelem) Advaity (ne-duálního principu) a duchovním představeným Ajatananda ášramu v Rišikéši na úpatí Himalájí. Původem pochází z Belgie a již 26 let žije trvale v Indii. Po krátké kariéře univerzitního lektora strávil deset let o samotě jako poustevník blízko Jeruzaléma a poté v severní Indii. Ke konci tohoto dlouhého pobytu přijal ideu Sanatana Dharma (Nejvyšší ušlechtilá služba). V roce 2001 obdržel od svého milovaného a dlouholetého mistra Sri Chandra Svamího Udasina iniciaci do stavu sanjásina (mnišské zřeknutí se světského života). O dva roky později vyslyšel volání přestěhovat se blíže k řece Ganga a založit malou mnišskou komunitu k podpoře spirituální cesty nezávislé na náboženských tradicích. V následujících letech se tato iniciativa rozrostla a vyústila v založení mnišského Ajatananda ášramu, který je zasvěcen učení o Jednotě Skutečnosti. Kromě učení svého Mistra je Svámí přes třicet let hluboce inspirován učením Sri Ramany Maharšiho, Sri Nisargadatty Maharaje, Sri H.W.L. Poonji-“Papajiho”, Sri Atmanandy Krishny Menona, Svámího Abhishiktanandy (Henri Le Saux) a jeho realizovaného žáka, Svámího Ajatanandy Saraswatiho (Marc Chaduc), po němž je pojmenován ášram v Rišikéši. Svámí Atmananda Udasin učí přímou cestu ne-duality v tradici Advaita-védánty. Nabízí pravidelné satsangy a retreaty v Indii a po celém světě. Oficiální web: www.ajatananda.org

Oficiální web: www.ajatananda.org

Youtube channel (některá videa jsou opatřena českými titulky)

***********************************************************************************************************************

CONSCIOUSNESS AND SPIRITUAL AWAKENING IN THE TRADITION OF ADVAITA (NON-DUALITY)

Evening Satsangs with Swami Atmananda Udasin (in English with Czech translation). The satsangs are followed by a residential retreat at Sklenarka Meditation Centre (9. – 11. 6. 2023).

Swami Atmananda offers an in-depth look at Spiritual Awakening and Consciousness, in the tradition of Advaita. It is neither an experience, nor a state of being: it is simply a spontaneous and instant recognition of our true Nature, the Ever-Present Pure Consciousness which is the eternal Self. There is no awakened one, but only Awakening

Satsang is a celebration of Presence and Beingness. It is an invitation to recognize the profound Nature of what we already are through silent self-inquiry and by simply being aware. As we seek to understand the delusions of personal identity, we experience a deep stillness and endless joy. 

Practical information

Venue: Lotus Centre (www.centrumlotus.cz), Dlouhá 2, Prague 1 (at the Old Town Square), 3rd floor.

Time: 6.30pm – 8.30pm. Please come at 6pm.

Conscious donation for SwamiJi and Ajatananda Ashram will be collected on spot.

Booking:

Register ONLINE: https://forms.gle/9TkhEwvQkC8yYBiR6

Your place will be confirmed on receiving a non-refundable deposit of 10 euro, which will help to cover the organizational costs (space rental, transportation, translation etc).

  • Euro account IBAN: CZ3320100000002100509954
  • BIC: FIOBCZPPXXX
  • Bank address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

More information: tereza@floresta.cz

Profile:

Swami Atmananda Udasin is a teacher of Non-Duality (Advaita) and the resident Spiritual Head of Ajatananda Ashram, situated at the feet of the Himalayas in Rishikesh, India. Originally from Belgium, he has been living in India for the last 26 years.
After a brief career as a university lecturer, he spent ten years in solitude, first at a hermitage near Jerusalem and later in North India. Towards the end of this long retreat, he embraced Sanatana Dharma and, in 2001, received initiation into sannyasa (monastic renunciation) from his beloved and long-time spiritual Master, Sri Chandra Swami Udasin.
Two years later, he felt a call to move closer to the Ganges, and start a small monastic community to support spiritual seekers of all religious traditions. Over the following years, this initiative unfolded and ultimately became Ajatananda Ashram, an interreligious ashram dedicated to the Oneness of Reality.
Besides the teachings of his own Master, over the last thirty years Swami Atmananda has also been deeply inspired by the teachings of Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj, Sri H.W.L. Poonja (Papaji), Sri Atmananda Krishna Menon, Swami Abhishiktananda (Henri Le Saux) and his realized disciple, Swami Ajatananda Saraswati (Marc Chaduc)—from whom the Ashram has taken its name.
Swami Atmananda Udasin teaches the Direct Path of Non-Duality according to the tradition of Advaita Vedanta. He offers regular satsangs and retreats, both in India and overseas.

www.ajatananda.org

Youtube channel

SOBĚSTA(TE)ČNOST


platforma pro udržitelný život

Rezervace pobytu

Rezervujte si pobyt v přírodních lázních »

Odběr novinek

* povinná pole

Ochrana osobních údajů *

Ochrana osobních údajů »

 FacebookNajdete nás i na Facebooku »