Jógová terapie

Účinnou syntézou jógových cest a poznání, s vlivy moderních poznatků ostatních, lidské vědomí povznášejících a rozvíjejících oborů, slouží jógová terapie. Smysluplným souhrnem informací poukazuje na jedinečnost poznání starověkých nauk a možnosti jejich uplatnění v nadčasovém rámci lidského života. Jógová terapie obsahuje teoretickou i praktickou (zkušenostní) složku vědění. Umožňuje široké pole využití při práci s lidmi na cestě osobního rozvoje, poznání a léčení.

Jejím konečným cílem je rozpustit nevědomost a vzorce myšlení, které brání člověku v prožitku  sebe sama a celistvosti. Jako prostředky k tomu používá práci s tělem, smysly, myslí a uvědoměním (vědomím).

Jednoduchý princip k dosažení cílů jógové terapie, spočívá v pochopení významu a propojení jednotlivých složek jógy:

Pokud udržujeme pozornost v přítomnosti a vykonáváme správné činnosti, dříve či později dospějeme ke konečné Pravdě, k rozpoznání Reality. Správné činnosti jsou: ovládání těla a mysli v nepřipoutanosti, nezištné konání ve službě, nesobecká oddanost Stvořiteli a sebezkoumání. Pomalu a postupně to vede ke zkušenosti čistého uvědomění, nejprve s úsilím a později, díky Milosti, k uvědomění bez úsilí.”

om namah shivaya

SOBĚSTA(TE)ČNOST


platforma pro udržitelný život

Rezervace pobytu

Rezervujte si pobyt v přírodních lázních »

Odběr novinek

* povinná pole

Ochrana osobních údajů *

Ochrana osobních údajů »

 FacebookNajdete nás i na Facebooku »