Očistná potní chýše

Obřad očistné potní chýše (temascal, inipi, sweatlodge) je transformační způsob léčení a modlitby, s hlubokými kořeny v tradicích původních obyvatel nejen severoamerického kontinentu. Vyžaduje i učí Bdělou pozornost a Uvědomování přítomnosti všech účastníků po celou dobu obřadu.

Stav, ve kterém se člověk během obřadu nachází, zprostředkuje otevření vlastního srdce, které je obydlím našeho pravého Já. Vzniká napojení na moudrost odkazů našich předků, objevují se odpovědi na existenciální otázky.

Během procesu můžeme překonat hranice vědomí, stejně jako omezení mysli, či komfortní zony fyzického těla. To umožnuje rozpuštění myšlenkových vzorců, např. nedůvěry, pochybností a strachů.

Obřad otevírá účastníkům příležitost k sebepřijetí, zdravému sebevědomí v pokoře, k překonání hranic vlastního ega a přijetí zodpovědnosti za své chování a jeho následky, zejména ve vztahu k ostatním bytostem a k přirozeným zdrojům přírody, Matky Země.

Obřady se zpravidla konají na základě potřeby a záměru  jednotlivce, či skupiny, ale také při slavnostních přiíležitostech a ceremoniích, jako jejich úvod, nebo závěr, nebo obojí.

Po přípravách Ohně, kamenů, chýše a po osobní přípravě, se  účastníci obřadu posadí uvnitř malé, zatemněné chýše, okolo nehluboké díry v Zemi, kam se postupně nosí rozžhavené kameny, symbolizující naše předky – náš původ a jejich moudrost-paměť. Kameny se průběžně ve čtyřech fázích polévají vodou, za účelem vzniku horké páry, která proniká a působí na všech úrovních lidské bytosti (tělesnost, smyslové vnímání, funkce mysli, duchovní spojení duše s Bohem). 

Během obřadu se lidé propojují v tiché meditaci a za zpěvů posvátných písní se svým zdrojem, stvořitelem, s přírodou a svými předky.

Obřadem provází Honza a Tereza Dlabalovi.

Honza se na cestě inspiroval a učil od Míry Kašpara (šamanské tradice původních obyvatel severní Ameriky) a Jorgeho RedTail Hawka (tradice Lakota), v současné době se inspiruje a učí od Ala Paliscy (tradice Čejenů).

Naše potní chýše je zasvěcena Srdci a slouží k modlitbě a očistě dobrým způsobem, v podpoře jasného  záměru dle potřeby jednotlivce či skupiny, v pevném propojení s předky, elementy,  podstatou Bytí.

Průběh rituálu:
Příprava – stavba potní chýše
Jednoduchá konstrukce je zhotovena z ohebných větví/kmenů stromů spojených tak, aby vytvořily kopuli. Uprostřed chýše je vykopána prohlubeň, do které se vkládají rozžhavené kameny. Celá stavba je pokryta přikrývkami tak, aby z ní neunikalo teplo a uvnitř byla úplná tma.
V původní tradici se na každý obřad stavěla nová potní chýše; v dnešní době lze využít jednu chýši i na více obřadů. Nedílnou součástí potní chýše je oltář před vstupem a ohniště určené pouze pro oheň, ve kterém se rozehřívají kameny. Na přípravě místa a ohně se podílejí všichni účastníci obřadu.
Obřad potní chýše – začíná očištěním účastníků kouřem bílé šalvěje a vyjádřením modlitby, záměru. Následuje vlastní obřad potní chýše, který zpravidla zahrnuje čtyři kola. Celý obřad je zakončen sdílením.
Stromy – šaman požádá svého „bratra“, zástupce mladých ohebných stromů (často lískový ořech, vrba,…nebo takový, který roste poblíž místa) o to, aby ho a jeho „bratry“ mohl použít ke stavbě potní chýše, obětuje na oplátku tabák a poděkuje – ostatní (většinou muži) následují šamanův příklad v počtu odpovídajícím potřebám velikosti chýše.
Kameny – kameny jsou naši předkové, kteří nám předávají svou moudrost, své příběhy. Ideální jsou lávové kameny – ale obecně podle přirozenosti jsou to kameny dostupné místu konání obřadu. Matce Zemi dáme tabák na oplátku za to, že si něco bereme, a poděkujeme.
V obřadu jsou přítomny a propojeny všechny elementy – oheň, voda, vzduch, země.
Co potřebujete s sebou… Muži – šortky, trenýrky z přírodního materiálu. Ženy – lehké šaty, dlouhé triko,či šátek kolem těla z přírodního materiálu. Hodí se ručník navíc a chřestidlo, umíte-li ho používat.
Je vhodné přinést s sebou dary pro „Firemany“ – ty, kteří udržují oheň a nosí kameny, a pro toho, kdo rituál vede.
Upozornění – obřadu by se neměly účastnit ženy v průběhu menstruace. Důvod je ten, že toto období je pro ženu silným očistným procesem samo o sobě. Potní chýše se nedoporučuje osobám s vysokým krevním tlakem a s psychickými poruchami. Těhotenství je taktéž kontraindikací.
Případné dotazy rádi odpovíme.

SOBĚSTA(TE)ČNOST


platforma pro udržitelný život

Rezervace pobytu

Rezervujte si pobyt v přírodních lázních »

Odběr novinek

* povinná pole

Ochrana osobních údajů *

Ochrana osobních údajů »

 FacebookNajdete nás i na Facebooku »