Poradní kruh (Council)

Poradní kruh (anglicky Council) je otevřeným kruhem sdílení, který vychází z původního způsobu rokování přírodních národů a přináší do moderní doby opomíjené kvality komunikace. Council sloužil k vyprávění příběhů, hledání správného rozhodnutí nebo k řešení konfliktů v nehierarchické struktuře, která dává všem stejný prostor k upřímnému sdílení i pozornému naslouchání.

Poradní kruh vytváří bezpečný prostor, ve kterém má každý možnost sdílet, každý je vyslechnut, každý naslouchá ostatním. Kromě všech účastníků je přítomen také „duch kruhu“, moudrost, která jednotlivce přesahuje a působí jako neviditelná pavučina Přítomnosti a Propojení všech do jednoho celku.

Poradní kruh je forma rituálu, který má jasně daný začátek a konec. Nejedná se o terapuetické sezení, ale může mít léčivý účinek tím, že umožní účastníkům autentické a upřímné spojení sám se sebou i s ostatními, v bdělé přítomnosti a bez hodnocení.

Poradní kruh se řídí několika základními prncipy:
  • mluvím od srdce
  • naslouchám srdcem
  • mluvím spontánně a říkám podstatu (esenci) svého příběhu
  • mluvím tak, aby to bylo prospěšné mně, kruhu i vyššímu principu
  • důvěrnost – co je řečeno v kruhu, zůstává v kruhu a nesdílí se nikde jinde
  • kruhové uspořádání s oltářem/svíčkou uprostřed, mluvicí předmět
  • facilitátor kruhu, který je spíše „průvodcem“ a zároveň účastníkem celého procesu než „vedoucím“
Forma Poradního kruhu byla v posledních třiceti letech postupně rozvíjena v Ojai Foundation v Kalifornii, odkud se rozšířila dále do světa. Své platné místo nachází především ve školách, ve firmách a v komunitách.
European Council Network                   PORADNÍ KRUH V ČR                   FB stránka

SOBĚSTA(TE)ČNOST


platforma pro udržitelný život

Rezervace pobytu

Rezervujte si pobyt v přírodních lázních »

Odběr novinek

* povinná pole

Ochrana osobních údajů *

Ochrana osobních údajů »

 FacebookNajdete nás i na Facebooku »